Vælg/fravælg alle databaser
Om databaserne
Om databaserne
Vejvisere. Som i de fleste købstæder udkom også i Vejle hvert år en oversigt over, hvem der boede hvor i Vejle. Den første vejviser udkom 1869, og derefter fulgte en 'ujævn' udgivelsesrække med bøger med realregister, personregister, husregister og fagregister. Fra 1927 og frem udkom Vejle Vejviser hvert år, og anvendelsen vil især være interessant de år, hvor der ikke er en tilgængelig folketælling. Bemærk, at det først var i 1977, at gifte kvinder kom med - før den tid var det kun mændene.

Skattemandtalslister. Hvert år blev hele Vejles befolkning ført i mandtal, dvs. opført på lister lejlighed for lejlighed, hus for hus, gade for gade. Som navnet siger, så var formålet at kunne udskrive den rigtige skat til byens indbyggere. Kender du navnet på en borger, kan du finde oplysninger om hvor og hvornår, en borger er født, hvilket erhverv, hvem der var i familien mv. - men også fx hvor mange købmænd, der var i Vejle på et bestemt tidspunkt.

Folketællinger. Folketællinger er en opgørelse over alle personer bosat i Vejle i et bestemt år. Her kan du finde oplysninger om alle personer i en husstand. Indtil 1845 indeholder folketællingerne oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelige stilling, husstandsstilling, erhverv og fattighjælp. Efter 1845 suppleres med fødested og handicaps.